Peynirin Tarihçesi

Peynir, kökeni oldukça eskiye dayanan bir gıda maddesidir. Peynir üretimine dair elde mevcut en eski arkeolojik bulgular MÖ 5000 yıllarına ait olup günümüz Polonya'sında bulunmuştur.

 

Çıkışı  Orta Asya, Orta Doğu ya da Avrupa olarak tahmin edilmektedir. Yaygınlaşmasının Roma İmparatorluğu zamanlarında olduğu düşünülmektedir .

İlk üretimi için söylenen  tarih MÖ 8. binyıl (koyunun evcilleştirildiği tarih) ile 9. binyıla kadar değişir. İlk peynirin Orta Doğu insanları ve Orta Asya göçebe Türkleri tarafından yapıldığı düşünülmektedir. O zamanlar yiyecekleri saklayıcı özelliği nedeniyle hayvanın derisi ya da iç organları kullanılmaktaydı. Bu iç organlardan olan şirden midedeki bölüm ile saklanan sütün buradaki enzimlerle mayalanması üzerine lor haline gelmesi peynirin ilk oluşumu hakkındaki teorilerden biridir.

Bir diğer düşünce de incir sütünün hayvanlardan sağılan sütün içerisine rastlantı sonucu düştüğü düşünülerek peynirin oluştuğudur.

Buna benzer bir hikâye de  tüccar bir Arap'ın peynir saklaması hakkında da farklı söylenişleri vardır.

Bir başka teori ise, peynir üreticiliğinin sütü tuzlamak ve basınç altında tutmak sonucu ortaya çıktığıdır. Hayvan midesinde bekletilen sütün değişimi üzerine de bu karışıma kasıtlı olarak maya eklenmiş olabilir.Peynir yapıcılığı ile ilgili ilk yazılı kaynak M.Ö. 2000'li yıllara, Mısır'daki mezar yazıtlarına dayanmaktadır. Antik zamanlarda yapılan peynirin ekşi ve tuzlu olduğu ve günümüzklasik beyaz peynire benzediği tahmin edilmektedir.